Spejder

Jeg har været spejder siden august 1996, hvor jeg startede som Mikrospejder hos Sakskøbing Spejderne. Dengang var jeg fem år gammel, og var til spejder hver onsdag eftermiddag. Igennem årene rykkede jeg op, og blev først Minispejder, Juniorspejder, Tropsspejder og til sidst Seniorspejder (Klanspejder), da jeg stoppede hos Sakskøbing Spejderne ved årsskiftet 2011/2012.

Undervejs var jeg både Minileder (2006-2009) og Klanassistent (2009-2011), indtil jeg i sommeren 2010 tog et år som Tropsleder hos Sjølund Gruppe.
Her var jeg Tropsleder for syv-otte friske piger, som virkelig udfordrede mig på det personlige plan. Da jeg stoppede i sommeren 2011, havde jeg fået knyttet et stærkt bånd til pigerne.

Da jeg flyttede til Sønderborg i august 2011, startede jeg ret hurtigt efter som Tropsleder hos Ulkebøl Gruppe. Ulkebøl Gruppe havde pga. gruppens størrelse et samarbejde med Høruphav Spejderne, som jeg hurtigt også blev Tropsleder hos.
Jeg var Ulkebøl Gruppe et enkelt år, og hos Høruphav Spejderne i de tre år jeg boede dernede.

Efter endt uddannelse hos Danfoss, flyttede jeg til Næstved, men valgte ikke at finde en gruppe at blive tilknyttet til. I stedet for valgte jeg at lægge mine kræfter hos arrangementet Zaxsez, hvor jeg deltog aktivt i planlægningen og afviklingen.
Dog besluttede vi i bestyrelsen for Zaxsez, at nedlægge Zaxsez grundet mangel på kræfter til at drive det videre. Det blev til 10 gode år for Zaxsez.

I december 2018 lagde den daværende bestyrelse for Peder Bodil Spejderne en føler ud, for at høre om jeg kunne være kandidat til posten som Formand for bestyrelsen.
Efter halvanden måneds betænkning valgte jeg at sige Ja tak til opgaven, og blev valgt som Formand i feb. 2019

Medlemskaber